Automatisch anonimiseren van persoonsgegevens met CARP-E Anonimiseren

Geautomatiseerd anonimiseren: snel én nauwkeurig.
Sinds de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient u als organisatie nog zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens.  Wanneer u documenten met anderen deelt of publiceert, moet u ervoor zorgdragen dat de persoonsinformatie in deze documenten niet te herleiden is naar individuele personen. Hierdoor moeten veel documenten geanonimiseerd worden.  Al deze documenten met de hand anonimiseren is een arbeidsintensief en foutgevoelig proces. Daarom biedt TM7  de CARP-E anonimiseren aan om het anonimiseren geautomatiseerd te laten verlopen. Niet alleen 90% sneller en efficienter dan handmatig anonimiseren, maar ook nog veel nauwkeuriger.

Voor wie is anonimiseren?
Geautomatiseerd anoninimiseren is voor verschillende doelgroepen en business vraagstukken mogelijk. CARP-E voor Anonimiseren wordt onder meer toegepast in het proces van gemeenten, ziekenhuizen, omgevingsdiensten en ministeries. Een voorbeeld:

Sneller afhandelen van WOB verzoeken.
Binnen het Overheidsdomein worden grote hoeveelheden documenten met privacy gevoelige gegevens verwerkt en gepubliceerd. Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) verzoeken kunnen zorgen voor een flinke piek in de werklast. Hier zijn meestal veel documenten bij betrokken en deadlines van toepassing. Het controleren en “weglakken” van privacygevoelige informatie uit de documenten moet vaak onder tijdsdruk worden gedaan. CARP-E kan u dit werk uit handen nemen, waardoor WOB verzoeken sneller  kunnen worden afgehandeld.

Meer vergunningsinformatie online.
Overheidsorganisaties willen graag voldoen aan transparantie van informatie. Eén van de wensen is om alle vergunningsaanvragen openbaar te maken. In het filmpje hierboven geeft de gemeente Utrecht aan hoe zij onze  CARP-E voor Anonimiseren toepassen bij het geautomatiseerd anonimiseren en beschikbaar stellen van vergunningsinformatie. Hiermee is de service aan de inwoners sterk verbeterd met minder werklast voor de gemeente Utrecht.

Anonimiseren patiëntinformatie voor onderzoek.
Voor wetenschappelijk onderzoek dienen onderzoekers soms te beschikken over geanonimiseerde informatie, dus zonder BSN burgerservicenummer, naam, adres of geboortedatum. Vaak komt deze informatie vanuit databases (gestructureerde informatie), maar soms ook uit documentatie en notities. Ook hier biedt CARP-E uitkomst om de privacy gegevens van patiënten te borgen.

Wat levert anonimiseren op?
Met Carp-E wordt gevoelige informatie al naar gelang gewenst, zoals persoons- en adresgegevens, handtekeningen, rekening- en telefoonnummers, automatisch herkend en geanonimiseerd. Na een eventuele controle en akkoord wordt het document direct beschikbaar gesteld in een formaat dat geschikt is voor publicatie.

Welke voordelen biedt CARP-E voor Anonimiseren:

 • Hoge mate van efficiency en nauwkeurigheid. Efficiency voordelen van meer dan 90% zijn mogelijk.
 • Veel meer documenten kunnen direct aangeboden worden aan belanghebbenden.
 • De software neemt het grootste en saaiste deel van het werk over, medewerkers kunnen zich beperken tot interactie met de software.
 • Substantieel lagere administratieve kosten en verkorting doorlooptijd.
 • Veilig: de privacy gevoelige gegevens zijn voorzien van een zwarte balk en zijn niet meer uit te lezen (anonimiseren is onomkeerbaar)
 • Naast anonimiseren is ook pseudonimiseren mogelijk
CARP-E Anonymizer: “intelligente software die dezelfde privacy gevoelige informatie herkent als een daartoe getrainde medewerker”

Waarom CARP-E voor Anonimiseren?
CARP-E is gebaseerd op taaltechnologie Natural Language Processing (NLP). Dat betekent dat we CARP-E, onze reading robot,  leren om de menselijke taal te interpreteren.

Net als een medewerker kan onze reading robot CARP-E zich verder ontwikkelen en domeinkennis opdoen. Hoe verder CARP-E zich met uw hulp  ontwikkelt, hoe minder controlewerk er nodig is. Daarnaast kunt u onze intelligente  software ook inzetten voor andere toepassingen dan anonimiseren. Zo hebben we op verzoek CARP-E ook geleerd om te helpen bij het classificeren en metadateren van documenten conform Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Mocht u een nieuw business vraagstuk hebben horen we het graag. Wij hebben inmiddels ruim 15 jaar ervaring op het gebied van taaltechnologie, en zijn net als CARP-E gedreven om nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Naast CARP-E als “lerende” engine, krijgen we van klanten en andere geinteresseerden vaak het volgende terug over de CARP-E Anonymizer:

 • Kan verschillende type documenten inclusief afbeeldingen aan ongeacht de grootte.
 • Eenvoudig in gebruik. Mooie uitspraken hierbij: “Als je met drag & drop in Windows kunt werken, kan je ook met de Anonymizer aan de slag” en “Is dat alles?”
 • Meteen aan de slag. Tijdens onze demo’s kunnen we dat live laten zien: een laptop waarop de Anonymizer is geinstalleerd en eventueel een scanner is al voldoende. Geef ons een document en je ziet direct het resultaat.
 • De Anonymizer is een mooie aanvulling op reeds aanwezige systemen, doordat het niet alleen losstaand, maar ook geintegreerd kan worden in een scan oplossing of een zaaksysteem. Je hoeft dus niet andere systemen te gaan vervangen om automatisch anonimiseren mogelijk te maken.

Wat zijn mogelijkheden met CARP-E voor Anonimiseren.

 1. Zelf aan de slag met CARP-E
  Onze CARP-E Anonymizer is zowel als SaaS oplossing als on premise beschikbaar. 
  CARP-E is snel te installeren, eenvoudig te gebruiken (click & play) en goed te integreren in uw werkprocessen of andere systemen. Heeft u specifieke eisen omtrent anonimiseren, dan horen we dat graag om te kijken hoe we dat voor u kunnen oplossen.
 2. Eenvoudig uit te breiden
  Het product CARP-E en ons licentiemodel zit zodanig in elkaar dat u makkelijk kunt uitbreiden.
  Het is mogelijk klein te beginnen, met een afdeling of zelfs een medewerker, en dan naar behoefte uit te breiden.
  Daarnaast kunt u ook eenvoudig gebruik maken van andere functionaliteit, zoals van onze CARP-E Metadator om metadata aan documenten te hangen.
 3. Aanvullende diensten en services
  Met onze anonimiseer expertise en samen met onze partners kunnen we u bij veel vraagstukken een helpende hand bieden:
 • Heeft u achterstand in het anonimiseren van stukken
 • Heeft u een piek in het aantal WOB verzoeken?
 • Is de belasting voor uw huidig team te groot?
 • Wilt u uw team meer kennis en vaardigheid laten opdoen in het anonimiseren?

We hebben en gespecialiseerd team klaar om u te helpen!

Meer weten over CARP-E voor Anonimiseren of wat CARP-E voor u kan betekenen?